Een nieuwe kans

De coöperatie

Het doel van de coöperatie

Coöperatie Een nieuwe kans U.A. heeft als doel om individuele talenten uit de gemeente Gouda in kwetsbare posities te ondersteunen. Individuele talenten kunnen een zelfstandige onderneming starten. De Coöperatie ondersteunt in de aanloop, oprichting en uitvoering van jouw onderneming.

Ben je geïnteresseerd?

De individuele talenten worden lid van de coöperatie en krijgen de kans om producten diensten te ontwikkelen onder de paraplu van de coöperatie. De bindende factor is de ondernemende activiteit die het lid onderneemt om zijn eigen talent, product of dienst te ontwikkelen. De coöperatie verkoopt producten en diensten, die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden inkoopt.

De coöperatie koopt producten en diensten in om de voorwaarden te creëren voor een succesvolle ontplooiing van talenten van haar leden, zoals begeleiding, commerciële en administratieve ondersteuning, opleiding, investering en verzekering, die zij op basis van ledenovereenkomsten aan haar leden verkoopt. Hiermee kunnen de leden duurzaam in hun eigen inkomen voorzien en zelfstandigheid nastreven.

Hoe kun je deelnemen?

Je bent inwoner van de gemeente Gouda en je ontvangt een uitkering bijvoorbeeld een bijstandsuitkering van de gemeente of een uitkering van het UWV. Met het doel en werkwijze van de coöperatie kun je instemmen. Je kunt uitsluitend deelnemen als de gemeente of het UWV toestemming heeft gegeven. De gemeente en/of het UWV kunnen je aanmelden als aspirant lid. Het bestuur van de coöperatie kan je uiteindelijk lid maken van de coöperatie. Jouw lidmaatschap is persoonlijk en je kunt het niet overgedragen.

Wat ga je doen om lid te worden?

In de Goudse locatie van The Melting Shop ga je een periode meedraaien, dit is de zogenaamde oriëntatieperiode. Deze periode duurt 8 tot 12 weken. De coöperatie werkt samen met The Melting Shop en de projectleiders hiervan gaan jou begeleiden in jouw reis naar ondernemerschap.

Tijdens de oriëntatieperiode worden je vaardigheden en kwaliteiten in beeld gebracht door de projectleiders. Dit gebeurt met een kwaliteitenspel en een inspiratiespel. Zo leer je jouw unieke kwaliteiten kennen. Ook doe je bepaalde werkzaamheden en ze bekijken hoe je je gedraagt in de groep. Ben je genoeg gemotiveerd? Doe je actief mee en hoe gaat de samenwerking met andere mensen? Je praat ook regelmatig met beide projectleiders en zij bepalen of je past bij de leden van de coöperatie.

Wat gebeurt er wanneer je lid bent?

Je gaat jouw onderneming opstarten. Je krijgt ondersteuning van de twee projectleiders en je kunt bij hen terecht voor al je vragen. Je krijgt een training voor ‘scharrelondernemen’. Hiermee leer je hoe je moet ondernemen en wat er allemaal bij komt kijken.

Na de opstart van jouw onderneming, onder de paraplu van de coöperatie, is het de bedoeling dat je winst gaat maken. Van die winst komt een deel ten goede aan de coöperatie, een deel wordt afgerekend met de gemeente of UWV ter compensatie van jouw uitkering en een deel is voor jouw verdere ontwikkeling.

Na de 9 maanden van de start van jouw onderneming, maak je een netto winst van 100 euro gemiddeld per maand. Je hebt na de start een heel jaar om dat voor elkaar te krijgen. Lukt dat niet dan vervalt jouw lidmaatschap van de coöperatie.