Een nieuwe kans

Hoe werkt de coöperatie?

Ben jij geïnteresseerd?

Hoe werkt de coöperatie?

De individuele talenten worden lid van de coöperatie en krijgen de kans om producten diensten te ontwikkelen onder de paraplu van de coöperatie. De bindende factor is de ondernemende activiteit die het lid onderneemt om zijn eigen talent, product of dienst te ontwikkelen. De coöperatie verkoopt producten en diensten, die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden inkoopt.

De coöperatie koopt producten en diensten in om de voorwaarden te creëren voor een succesvolle ontplooiing van talenten van haar leden, zoals begeleiding, commerciële en administratieve ondersteuning, opleiding, investering en verzekering, die zij op basis van ledenovereenkomsten aan haar leden verkoopt. Hiermee kunnen de leden duurzaam in hun eigen inkomen voorzien en zelfstandigheid nastreven.