Een nieuwe kans

Een nieuwe kans

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de coöperatie Een nieuwe kans (ENK). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ENK. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie is door ENK nauwgezet samengesteld. Echter het is mogelijk dat getoonde informatie op onze site onvolledig en/of onverhoopt onjuist is. De getoonde informatie kan worden aangevuld en/of aangepast. ENK behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Eventuele getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen, met voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en mogelijk afwijkende productinformatie.

ENK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve en/of onvolledige getoonde informatie.