Een nieuwe kans

Missie, visie en doel

Waar we voor staan en wat we willen bereiken

De missie, visie en doel

De coöperatie heeft als doel om individuele talenten uit de gemeente Gouda in kwetsbare posities te ondersteunen in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming.

De doelstelling is om de leden de kans te geven om producten en diensten te ontwikkelen onder de paraplu van de coöperatie. De bindende factor is de ondernemende activiteit die het lid onderneemt om zijn eigen talent, product of dienst te ontwikkelen.

De coöperatie verkoopt producten en diensten, die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden inkoopt.

De coöperatie koopt producten en diensten in om de voorwaarden te creëren voor een succesvolle ontplooiing van talenten van haar leden, zoals begeleiding, commerciële en administratieve ondersteuning, opleiding, investering en verzekering, die zij op basis van ledenovereenkomsten aan haar leden verkoopt.