Een nieuwe kans

De vacatures van Coöperatie Een nieuwe kans​ U.A.

Vacatures: de sociale coöperatie Een nieuwe kans U.A. zoekt twee bestuursleden: een penningmeester en een bestuurslid 

Ben jij een gedreven bestuurslid die denkt in mogelijkheden? Wil je een functie bekleden waarin je als penningmeester of als bestuurslid (en beoogd secretaris) van de coöperatie eigenaarschap kan tonen? Dan ben jij misschien het nieuwe bestuurslid waar wij als bestuur van de coöperatie naar op zoek zijn! 

De coöperatie heeft als doel om individuele talenten uit de gemeente Gouda in kwetsbare posities te ondersteunen in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming of op een andere manier de arbeidsmarkt te laten betreden en om zelfredzamer te worden. 

De doelstelling is om de leden de kans te geven om producten en diensten te ontwikkelen onder de paraplu van de coöperatie. De bindende factor is de ondernemende activiteit die het lid onderneemt om zijn eigen talent, product of dienst te ontwikkelen. 

Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op https://eennieuwekans.nl/ 

Wat ga je doen? 

De bestuursleden zijn de gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. De penningmeester is specifiek verantwoordelijk voor de financiën. Omdat de coöperatie nog maar kort sinds oktober 2020 is gestart, is mogelijk een extra tijdsinvestering aan de orde. In 2021 zijn veel opstartzaken gepasseerd en in 2022 staat nog een aantal zaken op de rit voor een verdere afronding van de opstartfase. De huidige secretaris draagt zijn taken en kennis geleidelijk aan het lid zonder portefeuille over en aan het einde van het jaar is de secretarisrol overgedragen. 

 Jouw werkzaamheden zien er als volgt uit: 

 • Deelname aan en actieve rol in de bestuursvergaderingen, alsmede in de voorbereidingen daarvan; 
 • Deelname aan en actieve rol de algemene ledenvergaderingen, alsmede in de voorbereidingen daarvan; 
 • Deelname aan en actieve rol in de overleggen met de gemeente alsmede in de voorbereidingen daarvan; 
 • Deelname aan en actieve rol in de overleggen met The Melting Shop alsmede in de voorbereidingen daarvan; 

Aanvullend voor de penningmeester: 

 • Advisering over financiën, budgetbesprekingen en het hierover onderhouden van interne en externe contacten. Hierbij hoort ook het geven van adviezen over naleving van richtlijnen en regelgeving. 
 • Verzorgen van bestuurlijke informatie, zoals begrotingen en jaarrekeningen. 
 • Maken van analyses en verstrekken van daarmee verband houdende adviezen. 
 • Documenteren van financiële en andere noodzakelijke gegevens onder andere ten behoeve van externe verantwoording. 
 • Op de hoogte blijven van kennis en ontwikkelingen in het vakgebied van financiën, alsmede over algemene regelgeving en procedures. 
 • Fondsenwerving. Het aanschrijven, contacten en mogelijk binnenhalen van diverse externe fondsen voor de financiering van de coöperatie. 

Aanvullend voor het lid: 

 • Meedenken in en het schrijven van publicaties en storytelling; 
 • Meedenken in en het schrijven van inhoudelijke verantwoordingen; 
 • Het onderhouden van interne en externe contacten; 
 • Op de hoogte blijven van kennis en ontwikkelingen op het gebied van coöperaties; 
 • Meewerken aan de geleidelijke overname van de secretaristaken. 

Waarom is dit de rol voor jou? 

Je past goed binnen het profiel wanneer je als onbezoldigd bestuurslid op zoek bent naar een uitdaging mét verantwoordelijkheid. Je bent goed bekend met Goudse instellingen en organisaties. Je hebt mogelijk ervaring in de omgeving van een stichting, vereniging, coöperatie, maar in ieder geval geldt voor de penningmeester, ervaring met financiën. Je wilt je graag inzetten voor het maatschappelijk belang. Als bestuurslid bij de coöperatie bekleed je een rol met verantwoordelijkheid, samen met de medebestuurders. Het geldt als een pre als je ervaring hebt met medebesturen. 

Met wie ga je werken? 

Als bestuurslid werk je samen met de bestuursleden. Naast de penningmeester is een voorzitter en een secretaris actief in de coöperatie. De financiële administratie wordt onderhouden door een administrateur. De controle van de jaarrekening wordt verzorgd door een administratiekantoor. De website wordt technisch onderhouden door een externe partij. 

De coöperatie wordt gefinancierd door de gemeente Gouda en Stichting Doen. De uitvoerende werkzaamheden, training en coaching voor onze leden wordt verzorgd door The Melting Shop. Alle activiteiten vinden plaats in de gemeente Gouda. 

Wat heb jij in huis? 

Je beschikt over een sterke persoonlijkheid. Je draagt niet alleen uit waar je voor staat en je vergeet niet wie je bent, maar je neemt ook verantwoordelijkheid voor je rol. Je bent doordrongen van het maatschappelijk belang van de coöperatie. Omdat je onderdeel wordt van een team van bestuursleden, is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Met jouw enthousiasme en betrokkenheid krijg je de collega’s mee in jouw voorstellen. Jij gelooft dat samenwerken meerwaarde heeft en je kunt voorbeelden geven van hoe het voeren van de dialoog een positieve bijdrage heeft geleverd in jouw rol. Overzicht houden en in control zijn en blijven zijn begrippen die jou typeren. Hierdoor kun je jouw verantwoordelijkheid nemen in het krachtenveld van stakeholders. 

Ook herken je jezelf als penningmeester in het volgende: 

 • Je hebt ervaring met een rol als penningmeester en/of financiën. Deze ervaring kan je opgedaan hebben vanuit verschillende functies/posities. 

Ook herken je jezelf als bestuurslid in de onderstaande punten: 

 • Je hebt mogelijk ervaring met een rol als bestuurslid. Deze ervaring kan je opgedaan hebben vanuit verschillende functies/posities. 
 • Je start als bestuurslid en je ambieert op termijn de secretarisrol binnen de coöperatie.
 • De secretarisrol wil je uiterlijk overnemen in december 2022, maar mogelijk ook eerder. 

Salaris: Onbezoldigd, geen vacatiegeld. Onkosten worden vergoed op declaratiebasis. 

Enthousiast? 

Wil je bij ons aan de slag? Solliciteer en zend via de e-mail (martin.kramer@gouda.nl) jouw motivatiebrief en een curriculum vitae toe naar de secretaris van de coöperatie. De sollicitatietermijn loopt tot en met 1 mei. De eerste gesprekken worden gehouden in de eerste week van mei.

Meer weten? 

Voor meer informatie over de functie of over de procedure kan je contact opnemen met Martin Kramer, secretaris van de sociale coöperatie, via 0182-588608 of martin.kramer@gouda.nl

SOLLICITATIEPROCEDURE: 

Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 3 sollicitatiegesprekken, afhankelijk van de geldende maatregelen vinden de gesprekken fysiek of via ZOOM plaats. Eventueel maken we gebruik van een online referentieonderzoek. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *